Има нещо фатално в добрите решения - те винаги идват твърде късно.

17.01.2022

Коментар на Павлин Петров - съосновател на платформата TeamPro.


Месеци след въвеждането на зеления сертификат отново се говори за затваряне на заведенията за хранене и развлечение. В тези обекти вече са въведени ограничения за достъп, под формата на притежание на зелен сертификат, и никакви други мерки няма да помогнат ефективно за ограничаване на разпространението на Covid-19.

Бизнесът вече е поел своя ангажимент за справяне с пандемията и е грешно да обвиняваме само заведенията. Време е и държавата да постъпи по същия начин и да не обрича предприемачите на фалит, като се фокусира само върху туристическия сектор! 

Няколко са последиците от затварянето на заведенията и нито една от тях няма общо с ограничаване на пандемията. А те са:

 - Прекратяване изплащането на заплати, oсигуровки, данъци, режийни, и др.;

 - Брак на продуктите;

 - Фирмена задлъжнялост.

Ежедневието на предприемача е залято от излишна документация, без това да носи приходи. Кипи безмислен труд, ежедневно се освобождават хора или биват изпращани в платен или неплатен отпуск, правят се регистрации в Бюрото по труда.

Допълнителна работа създава и процеса по подготовка на документи за програми, за които не е много ясно дали фирмата ще бъде одобрена или не и ако бъде одобрена не се знае дали средствата ще стигнат навреме.

Браншът има нужда от поле, на което да се сформира кръгла маса или форум за дебат и анализ на ситуацията с представители на различните сдружения в сектора на туризма. Обсъждането на проблемите в туризма по студиа и на закрити заседания не е достатъчно, необходим е обществен дебат с възможно най-широка аудитория, защо да не се излъчва и на живо?

 

Share